Drumski prevoz robe

FTL – pune utovare robe obavljamo sa partnerskim kompanijama i uz kvalitetan servis; u najkraćem mogućem roku postavljamo vozila na utovar, a sve prema zadatim parametrima klijenata.

Za ovakav vid transporta nudimo sve vrste transportnih sredstava, od kombi vozila preko solo kamiona nosivosti do 3.5 tone, šlepera, tandema, a sve prema zahtevima naših klijenata.

LTL – uslugu nudimo kao najveći adut preduzeća. Naši klijenti nemaju potrebe da prave bespotrebne lagere robe, a sve zahvaljujući tome što smo isporuke iz EU i zemalja regiona sveli na maksimalno kratka tranzitna vremena. Prateći raspored kamiona, za vašu robu organizujemo najekonomičniji prevoz, uz tranzitno vreme skoro kao za solo kamion.

Sve rizike ovakvog vida prevoza uspevamo kvalitetno da predvidimo, tako da vi kao uvoznik/izvoznik možete samo očekivati robu u dogovoreno vreme na dogovorenoj carinskoj ispostavi.

Osiguranje robe – Sva vozila pokriva CMR osiguranje, ali svojim klijentima predlažemo da ukoliko je roba osetljiva za transport zbog vrednosti, ili zbog same osetljivosti za prevoz, istu osiguramo u njihovo ime i za njihov račun, kod naše partnerske kuće po najpovoljnijim uslovima.

Važno je naglasiti da nakon potvrde cene mi dalje ulazimo u komunikaciju sa vašim ino partnerima – vršimo proveru zadatih dimenzija i težina, najavljujemo vozilo i dogovaramo oko izvoznih formalnosti sa carinskim agentima. Vaše je samo da kroz e-mail poruke pratite status vaše robe jer ste naravno uključeni u kompletnu komunikaciju.