Brodski transport podrazumeva organizaciju i uslugu pomorskog transporta iz svih luka, a akcenat se stavlja na Daleki istok (Kina, Indija…)

Naše preduzeće obezbeđuje kompletnu uslugu brodskog transporta, bez obzira da li je u pitanju pomorski ili rečni.

Uvoz i izvoz se vrše preko pouzdanih partnera sa direktnim servisima iz glavnih i ka glavnim lukama.

FCL znači organizaciju transporta punih kontejnera, dok LCL podrazumeva organizaciju transporta zbirnih kontejnerskih pošiljki. Bavimo se i transportom pošiljki sa posebnim režimom u kontejnerskom transportu (reefer).

Prednosti multimodalnog načina prevoza rezultat su efikasne kombinacije različitih transportnih modusa, sa naglaskom na optimizaciji transportnog vremena, smanjenjem troškova inventara, kao i održavanjem troškova transporta pod kontrolom.

Sa nama možete računati na najpovoljnije uslove kada su u pitanju cena prevoza i dostupnost, uz osiguranu podršku pouzdanih prevoznika.

Transport kontejnera i izmenljivih transportnih sudova vrši se i drumom, od luke do definisane destinacije.